BQL Đền Cửa Ông Tham Quan Học Hỏi Kinh Nghiệm Trong Công Tác Quản Lý, Bảo Tồn Di Tích.

     Cuối tuần vừa qua đoàn cán bộ, viên chức và người lao động BQL di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông – Cặp Tiên đã có chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền Độc Cước, Di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu và di tích Quốc gia đền Sòng tại tỉnh Thanh Hoá.
     Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các di tích đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về di tích, tổ chức lễ hội, xây dựng cơ bản; công tác tuyên truyền quảng bá di tích, nghiệp
vụ thuyết minh và công tác quản lý dịch vụ du lịch tâm linh.
     Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị cũng giới thiệu đôi nét về đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, lịch sử văn hóa của di tích do đơn vị mình quản lý đồng thời giới thiệu cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ công việc của cơ quan..
     Thông qua chuyến tham quan giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm này, đã giúp lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động BQL Đền Cửa Ông nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm, góp phần làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước và phát huy các giá trị của di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông – Cặp Tiên.