Đại Hội Chi Bộ BQL Di Tích Lịch Sử Quốc Gia Đặc Biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên

Chiều ngày 10/7/2022 tại Hội trường BQL di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông khu 9A, phường Cửa Ông, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chi bộ BQL di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được vinh dự đón đồng chí Đinh Ngọc Chiến – Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ CQCQ thành phố Cẩm Phả đến dự và chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ. Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; kiểm điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025. Và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Làm tốt công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 3 đảng viên trở lên.

Phối hợp với UBND phường Cửa Ông, UBND xã Đông Xá (Vân Đồn) đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ các công trình kiến trúc, cổ vật, đồ thờ, cảnh quan môi trường và đảm bảo an toàn cho du khách về tham quan chiêm bái, tham gia hoạt động tín ngưỡng tại  di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông – Cặp Tiên.

Tổ chức, quản lý và hoạt động có hiệu quả mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên. Chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo thực hiện mọi chế độ theo quy định quyền lợi và trách nhiệm cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Sau thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội chi bộ BQL di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên lần thứ II đã thành công tốt đẹp. Đại hội lựa chọn bầu ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025  gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thành Trung – Trưởng ban giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Duy Thanh  giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ, đồng chí Bùi Hồng Quảng – Chi ủy viên.