Ban Quản Lý Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt – Đền Cửa Ông

  • Địa chỉ: Khu 9A p Cửa Ông, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  • ĐT: 098 667 7808
  • Email: dencuaong@gmail.com

 

Phụ trách chính:

  • Trưởng ban: Phạm Thành Trung
  • Điện thoại: 098 667 7808