Ban Quản Lý Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt – Đền Cửa Ông

  • Địa chỉ: Khu 9A p Cửa Ông, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  • ĐT: 0976.179.183
  • Email: dencuaong@gmail.com

Phụ trách chính:

  • Trưởng ban: Bùi Xuân Hẹn
  • Điện thoại: 0976. 179.183