Quyết Định Thành Lập BQL Di Tích Đền Cửa Ông

Chiều 12/12, tại đền Cửa Ông, UBND TP Cẩm Phả tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông – Cặp Tiên.`

Theo đó, Ban Quản lý được phê duyệt 12 vị trí việc làm bao gồm 1 trưởng ban, 1 phó ban, 10 nhân viên, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Cẩm Phả. Đơn vị có chức năng nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông – Cặp Tiên. Ban có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, du khách tham gia giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; quản lý tài chính, tài sản, nguồn thu – chi theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Thành ủy Cẩm Phả trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên.`


Phạm Thành Trung, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Cẩm Phả được UBND TP Cẩm Phả bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cửa Ông – Cặp Tiên kể từ ngày 1/12/2019.