Thánh Mẫu Thiên Thành (Nguyên Từ Quốc Mẫu)

     Thánh Mẫu Thiên Thành được phối thờ cùng với phu quân của bà là Đức Thánh Trần Cửu Thiên Vũ Đế Quốc Phụ Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Hậu cung đền Thượng – Đền Cửa Ông.
     Vương phi phu nhân là Thiên Thành Thái trưởng công chúa là con gái Trần Thái Tông vốn là người có đức phẩm cao quý. Bà sở hữu vẻ đẹp và khí độ của quý tộc thời Trần do được dạy bảo trong cung cấm từ thuở nhỏ. Bà là phu nhân của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), lần 3 (1288), Công chúa đã sát cánh cùng tướng công Hưng Đạo Đại Vương lập kỳ tích, bà được vua Trần giao cho quản lý, hướng dẫn các gia đình quý tộc lánh nạn và vận động nhân dân làm kế thanh dã (vườn không nhà trống).
     Bà trực tiếp phụ trách hậu phương, khai phá đất đai, trồng nhiều cây lương thực và chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập trung lương thực phục vụ quân doanh Vạn Kiếp.
     Ngày nay, khu vực hậu cứ Vạn Kiếp thuộc làng Trung Quê, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh nhiều địa danh còn lại đều gợi cho chúng ta dấu tích về việc xây dựng các cơ sở quân doanh phục vụ kháng chiến, gắn với tên tuổi của bà như: Bãi Thảo (nơi cất giữ lương thảo), Hố Chuối, Bến Tắm…Trong chiến công to lớn ấy có phần đóng góp lớn của nhân dân vùng Chí Linh, Lục Nam, Đông Triều còn truyền tụng căn cứ hậu cần do Công chúa sáng lập. Chỗ thì chăn trâu bò, chỗ thì chăn lợn gà, cấy lúa, trồng rau…
     Sử sách không nói nhiều về bà nhưng qua việc nuôi dạy bốn vị Vương tử đều là những tướng tài, văn võ song toàn, hết lòng trung quân ái quốc làm phên dậu cho nhà vua, đời đời hưởng phúc lộc của nhà Trần: con trưởng là Quốc Nghiễn, được phong là Hưng Vũ Vương; con thứ hai là Quốc Uất, được phong là Hưng Hiến Vương; con thứ ba là Quốc Tảng, được phong là Hưng Nhượng Vương; con thứ tư là Quốc Hiện, được phong là Hưng Trí Vương. Bốn vương này vào các năm Thiệu Bảo (1279 -1284) và Trùng Hưng (1285-1293) đã theo cha Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đánh dẹp quân Nguyên và đều lập công lớn, được phong đất lập sổ làn bằng truyền cho con cháu. Đời đời hết lòng trung trinh, làm phên dậu cho nhà vua, trước sau cùng nhau hưởng phúc lộc với nhà Trần. Trưởng nữ và cháu gái Đại Vương là hai bậc Mẫu nghi Hoàng hậu.
  Đức độ sâu dày của người mẹ đã đem lại phúc trạch hàng đầu cho nhà Trần. Gia phong toàn mỹ để lại tiếng thơm trong sử sách, đủ thấy sự giáo huấn thường ngày trong gia đình vậy.
Những đền thờ lớn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều phối thờ Nguyên Từ Quốc Mẫu. Làng Trung Quê hiện còn đền thờ Quốc Mẫu Thiên Thành được xây dựng từ thời Lê. Trung Quê Mùa thu tháng 9 năm Mậu Tý (1288) Thiên Thành công chúa qua đời, được triều đình truy tôn là Nguyên Từ Quốc Mẫu (Làng Trung Quê nay thuộc xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương).