Tướng quân Cao Mang

Cao Mang tên đầy đủ là Lư Cao Mang là một trong năm vị tướng tài ba và trung thành nhất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là người có công lớn trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông.

Tại di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông tướng quân Cao Mang được phối thờ tại hậu cung Đền Thượng cùng với các tướng lĩnh và đông đủ gia thất nhà Trần.

Theo ngọc phả tại đình Đồng Mai, Mỹ Lộc Nam Định thì Cao Mang sinh ngày 15 tháng 2 năm 1248 chết ngày 12 tháng chạp năm 1328. Tại đình và thư viện tỉnh Nam Định còn nhiều tài liệu bằng chữ Hán ghi chép về thân thế sự nghiệp của Lư Cao Mang, tại đình Đồng Mai, huyện Mỹ lộc, tỉnh Nam Định còn lưu giữ bốn câu thơ do chúa Trịnh Doanh tặng khi về thăm Đồng Mai: “Vì dân vì nước gánh gian lao”.